Logo


Sabaaydi Kinderkruidenmassage

Vanaf jonge leeftijd is massage voor opgroeiende (overgevoelige) kinderen een ideale manier om hen te helpen bij hun ontwikkeling. Lichamelijk contact is onmisbaar voor een gezonde ontwikkeling. Hoe jonger het kind, hoe dieper en onbewuster de weg in het lichaam gaat.
Zowel het lichamelijke, emotionele als het relationele deel worden door massage gevoed.

Massage is een goede ontspanningsmethode ook voor gevoelige kinderen. Het helpt hun om beter in het lichaam te komen, te aarden en zich weer bewust worden van hun lichaam en geest zodat ze evenwichtiger opgroeien.
Door gerichte liefdevolle aanraking en aandacht, leren kinderen van onze handen allereerst respect. Hun lichaam weer voelen, dat brengt zelfbevestiging en geeft een warm gevoel en verbondenheid.

Ontspant hun spieren en bevordert de beweegbaarheid van hun botten, zodat ze soepeler, minder gespannen in het leven staan. Minder stress gevoelig en zullen beter slapen. Met massage stimuleer je de verwijdering van afval en gifstoffen en zo stimuleer je ook het zelfgenezende vermogen van hun lichaam en geest. Werkt zeer preventief.

De ontspanning tijdens een massage geeft zeer innerlijke rust en het bewustzijn van hun eigen lichaam, gevoelens en emoties. Zo ook te gaan leren herkennen welke emoties of energieen van henzelf of juist van anderen zijn.
Door dat bewust te hebben, kun je hen ook helpen om zich goed af te schermen en te zuiveren voor te veel invloeden van buitenaf.

Kindermassage sterkt, maakt ze minder kwetsbaar, fysieke en psychische weerstand worden ondersteund, het slaapgedrag zal verbeteren en de concentratie zal worden bevorderd. Het heeft ook een positieve invloed op de verwerking van voedsel.

Je laat hun innerlijke kracht weer opvlammen, doordat ze zich begrepen, veilig en goed voelen zoals ze zijn. Dit maakt hun eigen IK sterker zodat ze hun gevoeligheid, kwetsbaarheid en intuitie als kracht leren gebruiken en zelfvertrouwen opbouwen.

KINDEREN HEBBEN DE TOEKOMST, HELP HUN DAARBIJ!!!! Ontspanningsmassage