ML Logo


Hotstone massage

Bij een hotstone massage wordt op de huid een etherische olie aangebracht waarna er met de warme basaltstenen gemasseerd wordt. Door de combinatie van warmte, druk van de stenen en het gebruik van olien ontstaat er een diepe ontspanning van lichaam en geest.

Een hotstone massage wordt toegepast in verschillende soorten massages. Door deze toepassing komt u direct in staat van ontspannenheid omdat de warmte heel diep doorwerkt in het lichaam.

De warmte van de basaltstenen wordt toegepast met als gevolg:
*    Vaatverwijding
*    Verbeterde stofwisseling (inclusief de cellen)
*    Versnelling hartslag
*    Verbeterde bloedsomloop
*    Verbeterde functie van het lymfestelsel
*    Diepe ontspanning van het lichaam
*    Effectievere genezing
*    Zelfaanpassing en zelfregulering van het lichaamHotstone